Wychodząc naprzeciw zagrożeniu wirusem COVID-19, zachęcamy Państwa do kontaktu drogą mailową na adres e-mail kontakt@lor24.pl oraz do kontaktu telefonicznego pod numerem 601-291-605.

Podstawową korzyścią płynącą z podjęcia przez Klienta współpracy naszym biurem jest ograniczenie kosztów i możliwość skupienia się na prowadzeniu własnej działalności. Usługi księgowe oferowane przez biuro LOR są tańsze niż utrzymanie działu księgowości we własnej firmie, poprzez uniknięcie przez Klienta ponoszenia kosztów osobowych, sprzętu, oprogramowania, szkoleń, prenumerat i innych kosztów biurowych, co pozwala znacznie obniżyć własne wydatki. Kolejnym ważnym czynnikiem jest ciągłość świadczonych usług poprzez wyeliminowanie potencjalnych urlopów i zwolnień chorobowych, które są nieuniknione w przypadku utrzymywania własnej kadry. Niebagatelnym argumentem jest również doświadczenie i wiedza naszego zespołu, który wspólnymi siłami potrafi rozwiązać wszelkie napotkane trudności i zarządzać dokumentami w taki sposób, aby zoptymalizować skutki podatkowe i efektywnie wesprzeć Klienta w sytuacjach nadzwyczajnych.

Tak. Nasza oferta skierowana jest również do osób fizycznych, które pilnie potrzebują doradztwa lub zamówienia nawet pojedynczych usług księgowych, nawet bez konieczności podpisywania umów na stałą współpracę.

Cena usługi zależy przede wszystkim od przyjętej formy rachunkowości, ilości dokumentów, liczby pracowników oraz dodatkowych usług zamówionych przez Klienta. Biuro LOR oferuje atrakcyjne ceny gwarantując wysoką jakość usług, czego potwierdzeniem jest znikoma rotacja Klientów wynikająca z ich zadowolenia ze współpracy z naszym biurem. Chcąc uzyskać bardziej szczegółowe informacje zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Zlecony nam zakres usług wynika wyłącznie z bieżącej potrzeby Klienta. Dlatego zamawiany pakiet usług ma charakter indywidualny i jest elastycznie dostosowany do życzeń każdego Klienta.

Dla zapewnienia sprawnej współpracy, prosimy Klienta o wyznaczenie osoby do kontaktów z biurem. Osoba taka jest odpowiedzialna za przygotowanie i dostarczanie dokumentów do biura oraz złożenie ewentualnych wyjaśnień. Nasze biuro zapewnia przeszkolenie wskazanej osoby niezależnie od tego czy jest to sam właściciel firmy czy też jego pracownik. Na co dzień można się z nami kontaktować w godzinach pracy biura telefonicznie, mailowo lub faksem.

Dokumenty do naszego biura można dostarczać osobiście, pocztą lub przez osobę upoważnioną. Istnieje możliwość zlecenia obioru dokumentów z siedziby Klienta przez firmę kurierską. Dokumenty po ich otrzymaniu są sprawdzane przez nas pod względem formalnym, a w razie uzasadnionych wątpliwości informujemy Klienta o ich ewentualnych brakach lub wadliwości natychmiast po stwierdzeniu takich uchybień prosząc o skuteczną reakcję.

Wszelkie dokumenty i dane Klienta są objęte tajemnicą handlową i chroni je ustawa o ochronie danych osobowych oraz klauzula poufności.

Zgodnie z podpisaną umową, Biuro Rachunkowe LOR jak i wszyscy jego pracownicy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności, o których dowiedzieli się w związku z wykonywanym zleceniem. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa nadal po wygaśnięciu umowy.
Przechowywane u nas dokumenty, dane tak jak i pomieszczenia biurowe objęte są szeregiem czynnych i biernych systemów zabezpieczeń, które znacząco minimalizują ryzyko związane z wyciekiem danych Klienta.

To co nas wyróżnia, to partnerskie podejście w relacjach z każdym Klientem. Uczciwie upatrujemy własnego sukcesu w rozwoju firmy Klienta, dlatego chętnie pomagamy w sprawach podatkowych dzieląc się zarówno wiedzą jak i naszym wieloletnim doświadczeniem. Taka nieodpłatnie świadczona pomoc daje nam dużo satysfakcji i owocuje długotrwałą współpracą z większością obecnych Klientów, ceniących sobie dobry wzajemny kontakt i nasz współudział w rozwiązywaniu codziennych spraw. Staramy się bowiem „uwolnić” naszych Klientów od uciążliwych kontaktów z urzędami dzięki czemu nie są Państwo narażeni na odpytywanie, a urzędnicy otrzymują od nas wyczerpujące odpowiedzi.

Wszelkie kontrole zawsze wprowadzają element stresu, dlatego staramy się by nasz Klient nie był nim obarczony. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w kontrolach przeprowadzanych przez Urzędy Skarbowe, Urząd Kontroli Skarbowej, ZUS oraz PIP. Znajomość Państwa działalności, dokumentacji oraz charakteru zdarzeń gospodarczych pozwala nam przyjąć na siebie główny ciężar dotyczący składania wyjaśnień. Wiemy na czym polega uczestnictwo w kontroli i jak się do niej przygotować, by całość przebiegła szybko i sprawnie. W nielicznych przypadkach, kontrolujący wymagają obecności kierownika jednostki, celem złożenia uzupełniających wyjaśnień dotyczących specyfiki bądź okoliczności dokonanych transakcji, które mogą nie być nam wiadome. W wyjątkowych okolicznościach uprawdopodobniających możliwość napotkania zarzutu kolizji z prawem, nie pozostawimy Państwa samych sobie, lecz zarekomendujemy pomoc wyspecjalizowanych partnerskich kancelarii doradztwa podatkowego i prawnego.

Biuro przechowuje całą dokumentację księgową i płacową oraz zarządza sposobem jej organizacji. Klient lub upoważniona osoba ma dostęp do swoich dokumentów w dni robocze w godzinach pracy biura. Wszelkie informacje odnośnie własnej firmy Klient ma prawo otrzymać telefonicznie lub mailowo. Na życzenie Klienta będą mu przekazane wszelkie kopie uprzednio dostarczonych dokumentów, które wyślemy mailowo lub faksem.

W czasie obowiązywania umowy , na każde żądanie Klienta, biuro wyda przechowywane dokumenty za odpowiednim pokwitowaniem.

Wszelkich informacji o kwotach podatków i składek ZUS udzielimy zawsze Klientowi przez telefon, mailowo lub faksem. Finansowe dane analityczne pozyskiwane są przez nas bezpośrednio z księgi rachunkowej Klienta. Księgi są prowadzone w profesjonalnych i na bieżąco aktualizowanych programach finansowo-księgowych SYMFONIA i WF-KAPER. Programy te umożliwiają sporządzanie zestawień w wielu układach i różnych konfiguracjach pozwalających zaspokoić potrzeby osób zarządzających firmą. Klient może otrzymać każde zestawienie dostępne z programu w formie wydruku lub w wersji elektronicznej pocztą mailową lub osobiście. Zestawienia przekazywane są Klientowi po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania.

Nasze biuro na bieżąco śledzi zmiany obowiązujących przepisów, w tym podatkowych i prawa pracy. Uzyskaną wiedzą dzielimy się z Klientami w trakcie rutynowych spotkań i informujemy o ich możliwych skutkach dla prowadzonej przez Klienta działalności.