Wychodząc naprzeciw zagrożeniu wirusem COVID-19, zachęcamy Państwa do kontaktu drogą mailową na adres e-mail kontakt@lor24.pl oraz do kontaktu telefonicznego pod numerem 601-291-605.

Pozostałe usługi

  • Pomoc w zakładaniu, zawieszaniu oraz likwidowaniu działalności gospodarczej osób fizycznych, spółek osobowych, spółek kapitałowych i organizacji non-profit,
  • Wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych, weryfikacja zdarzeń historycznych, kontrola dokumentacji podatkowej i ubezpieczeniowej ZUS wraz ze sporządzeniem korekt i wyjaśnień,
  • Naliczanie odsetek, sporządzanie not odsetkowych, not korygujących, potwierdzeń sald, wezwań do zapłaty, etc,
  • Pomoc w sporządzaniu umów, pism i wniosków z zakresu prawa cywilnego, podatkowego i prawa pracy bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością,
  • Przygotowanie wniosków o nie zaleganiu z płatnościami do ZUS i US,
  • Przygotowanie wniosków do właściwych organów o zastosowanie przepisów podatkowych,
  • Pomoc w rekomendacji Klientom usług wyspecjalizowanych firm partnerskich dla reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach karno-skarbowych przed Urzędem Kontroli Skarbowej,
  • Usługi raportowania zarządczego i podatkowego krajowego i międzynarodowego (w języku angielskim np. IRS 5471 form),