Wychodząc naprzeciw zagrożeniu wirusem COVID-19, zachęcamy Państwa do kontaktu drogą mailową na adres e-mail kontakt@lor24.pl oraz do kontaktu telefonicznego pod numerem 601-291-605.

Usługi Kadrowo-Płacowe

Wyręczymy Państwa w obowiązkach związanych z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji oraz kontaktami z urzędem skarbowym i ZUS poprzez:

 • Naliczanie wynagrodzeń (w tym rozliczenia zasiłków, zwolnień oraz urlopów) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Sporządzanie miesięcznych list płac zawierających wszystkie pozycje wynagrodzeń,
 • Kompleksową obsługę bieżącej sprawozdawczości ZUS i PFRON, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS wraz z ich elektroniczną wysyłką,
 • Przekazywanie informacji dotyczących comiesięcznych kwot zaliczek na podatek PIT-4 oraz wysokości składek należnych do ZUS i PFRON,
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,
 • Przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników do ZUS,
 • Wystawianie zaświadczeń o dochodach dla pracowników,
 • Drukowanie raportów systemowych z programu PŁATNIK,
 • Sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach PIT-8A, PIT-11, IFT,
 • Wykonywanie sprawozdań dla GUS w zakresie danych kadrowych,
 • Przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących (w przypadku kontroli ZUS lub Urzędu Skarbowego),
 • Wystawianie dokumentów kadrowych na życzenie pracodawcy,
 • Pomoc w założeniu kartotek pracowniczych, prowadzeniu i uzupełnianiu akt personalnych pracowników,
 • Pomoc w sporządzaniu umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • Pomoc w wystawianiu świadectw pracy,
 • Konsultacje w zakresie prowadzenia pozostałej dokumentacji kadrowej zgodnie z prawem pracy i z zasadami rozliczeń podatkowych,
 • Pomoc we współpracy z inspektorami BHP.